Mateřská škola Sady


O nás

Naše mateřská škola leží ve velmi pěkné a klidné lokalitě Uherského Hradiště. Tato městská část se nazývá Sady a to od roku 1952. Do této doby, ale myslíme si, že i dnes ji spousta obyvatel zná pod názvem „Derfla“. Tento název si nese pravděpodobně od 13.století. Celá tato lokalita má velký historický význam. Byla slovanským kulturním střediskem a dostávalo se tu vzdělání slovanským kněžím a také se odtud šířila slovanská kultura. Toto místo bylo hlavním vzdělávacím střediskem Velké Moravy.
Tradice zdejšího školství sahá do 18.století. Vyhovující školní budova byla vystavěna v roce 1896. V roce 1979 po zrušení základní školy byla přestavěna na školu mateřskou.

Mateřská škola má dvě podlaží. V prvním se nachází šatna pro obě třídy, samostatná jídelna, kuchyně, ke které náleží přípravna, sklad a sklep. Dále je tu denní místnost, ve které mají děti možnost cvičit a zároveň slouží  jako odpočívárna mladších dětí, společné sociální zařízení pro děti, WC pro dospělé, sprchový kout a úklidová místnost.
Ve druhém podlaží jsou dvě třídy, u jedné se nachází výtvarná dílna, oddělené sociální zařízení pro děvčata a chlapce, kancelář, sborovna. V letošním roce byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy a vystavěna nová přístavba, která má také dvě podlaží. V prvním se nachází toalety pro děti, prádelna, šatna zaměstnanců a kancelář vedoucí ŠJ. Ve druhém podlaží je sociální zařízení pro děti i zaměstnance, úklidová místnost, sprcha, shoz prádla a kotelna. Nová přístavba je propojena s původní budovou mateřské školy.
Obě třídy i jídelna jsou vybaveny vkusným nábytkem, který plně odpovídá jak svou funkčností tak všem normám.
U mateřské školy je menší zahrada, na kterou se procházíme novou přístavbou a vejdeme přímo do nově vzniklé venkovní učebny, která je zastřešená. Školní zahrada je vybavena dřevěnými sestavami, houpačkami klasickými i pružinovými a pískovištěm.

Podmínky naší mateřské školy umožňují pocit pohody, souladu a harmonie. Celkové uspořádání dovoluje dětem setkávat se nejen se svými kamarády, rodiči, ale i všemi ostatními zaměstnanci.Prostředí naší mateřské školy charakterizuje snaha všech o vzájemnou komunikaci, pohodu a spolupráci mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči.
Ovzduší vzájemného přátelství a důvěry pak vytváří v naší mateřské škole rodinnou atmosféru.

O děti se po celý den starají :

  • vedoucí učitelka Radmila Šáchová
  • paní učitelky Radka Vaculíková, Miroslava Filgasová, Tereza Vacková
  • teta školnice Marcela Bičanová
  • teta uklízečka Mária Arvensisová
  • teta kuchařka Lenka Churá
  • vedoucí školní jídelny Ludmila Dvořanová

Provoz naší mateřské školy je ve všední dny od 6:30 do 16:30 hodin.

Školné

Děti navštěvující MŠ platí 400,-/měsíc.

Číslo účtu: 86-3960240267/0100 Komerční banka Uherské Hradiště

Stravné

Děti 3-6 let zaplatí 37,-/den.
Děti od 6 let zaplatí 39,-/den.

Číslo účtu: 86-3960280277/0100 Komerční banka Uherské Hradiště