Mateřská škola Sady


novinky

Provozní řád MŠ

Vážení rodiče,

níže se můžete seznámit s provozním řádem, který je platný od 18.5.2020.

Ze dne Květen 15, 2020

Školné v měsíci květnu

Vážení rodiče, níže si můžete stáhnout informaci o snížené úplatě za školné v měsíci květnu.


Ze dne Květen 14, 2020

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, čestné prohlášení prosím neposílejte dopředu mailem. Na tato prohlášení nebude brán zřetel.

Řádně vyplněné, Vámi podepsané čestné prohlášení předáte v den nástupu Vašeho dítěte osobě (p. učitelka nebo p,školnice), která bude Vaše dítě přebírat. Datum na čestném prohlášení by měl odpovídat datu nástupu Vašeho dítěte.

Děkuji za pochopení

Ze dne Květen 11, 2020

Čestné prohlášení

Níže si můžete stáhnout čestné prohlášení , bez něj nebude dítě do MŠ po znovuotevření přijato.

Ze dne Květen 7, 2020

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, IČ:70993360   tel: 572540110

Vážení rodiče.

Uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, mají negativní dopad také na sociální vztahy a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, Město Uherské Hradiště coby zřizovatel zvažuje otevírání mateřských škol zřejmě 18. 5. 2020.

Vzhledem k tomu, že budou mateřské školy fungovat ve zpřísněném hygienickém režimu v souladu s metodikou MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude nutné, aby zákonný zástupce dítěte poslal do úterý 12. 5. 2020 do 15 hodin závaznou informaci, zda bude dítě docházet do MŠUH v termínu od data otevření školy do 30. 6. 2020. Informace zašlete na e-maily školy, ze které Vám přichází pedagogické materiály a informace, případně sms na telefonní číslo vedoucí učitelky dané mateřské školy.

Dle hygieniků není nařízen počet dětí v jedné třídě MŠ, ale trvá nařízení ochrany rizikových skupin – seniorů, oslabených osob atd., kteří jsou v jedné domácnosti s rodinou malých dětí navštěvující MŠ.

Zde zodpovědně s ohledem na zdraví dítěte a ostatních osob zvažte, zda je nutné dávat dítě do MŠ, pokud není nutné (např. jste na MD, čerpáte ošetřovné, dítě se specifickými potřebami, oslabené dítě s nízkou imunitou aj.).

Při nástupu do MŠUH musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. Tiskopis je přílohou. V případě nepodepsání či uvedení nepravdivých informací nelze dítě přijmout.

Pokud dítě trpí alergií, zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře.

Opatření, která bude nutno dodržovat:

 • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ s výjimkou blízké rodiny. V prostoru před MŠ budou dodržovat odstupy 2 metry.
 • Udržování 2 m odstupu mezi osobami v prostorách školy, dítě muže doprovázet
  jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování v prostorách MŠ.
 • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ. Každá MŠ bude mít stanoveny své specifické podmínky pro přivádění a odvádění dětí.
 • V některých MŠ nebude doprovodu dětí vůbec umožněn vstup do budovy.
 • Je nutno počítat se zdržením při předávání a vyzvedávání dětí, je třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.
 • Doprovod musí dítě přivést do školy do 8 hodin, provozní doba škol bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku a rukavice v prostorách MŠ.
 • O konkrétní organizaci provozu v termínu od data otevření škol do 30. 6. 2020 budete informováni v týdnu před zahájením provozu na svých školách.
 • O prázdninovém provozu (červenec, srpen) budete informování po zjištění zájmu.

            Děkuji za Vaše pochopení. Věřte, že tato opatření jsou činěna v zájmu ochrany zdraví zejména Vašich dětí, ale i zaměstnanců MŠUH, protože v případě výskytu onemocnění COVID-19 budou muset lidé, které přijdou do styku s nakaženým do karantény a situace by byla velmi složitá.                                                                                              

Zjištění zájmu zašlete na e-maily škol, ze kterých Vám chodí informace do 12. 5. 2020 do 15 hodin, případně sms na telefonní číslo vedoucí učitelky dané mateřské školy.

Bc. Ilona Močičková, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

Ze dne Květen 7, 2020

Sporťák

Ze dne Duben 1, 2020

UPOZORNĚNÍ pro rodiče

Vážení rodiče,

aktuální informace jsou pravidelně aktualizovány na webu subjektu : www.msuh.cz .

Další zdroj aktuálních informací naleznete na webu města Uh.Hradište : www.mesto-uh.cz

Ze dne Březen 6, 2020

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ

Vážení rodiče,

pevná linka do mateřské školy je opět v provozu. Omlouvání dětí bude od 19.8.2019 možné pouze na pevnou linku .

KONTAKTNÍ TELEFON MŠ SADY : 572 579 529

Ze dne Srpen 28, 2018

FOTOGALERIE na Rajčeti

Milí rodiče, ve fotogalerii na rajčeti najdete fotografie z akcí MŠ včetně výletu do Kněždubu. Přístupová hesla jsou pro rodiče k dispozici v mateřské škole. Hezkou podívanou.

Ze dne Červen 21, 2018

Změna ve fotogalerii

Milí rodiče, od dnešního dne, kdy vešlo v platnost nařízení GDPR ( ochrana osobních údajů ) najdete fotografie z akcí mateřské školy pouze na adrese www.mssady.rajce.idnes.cz. Přístupová hesla jsou k dispozici v mateřské škole. Děkujeme Vám za pochopení.

Ze dne Květen 25, 2018