Mateřská škola Sady


novinky

Co děti potřebují do MŠ

 • účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, legíny, sukni, zástěrku
 • přezůvky do třídy ( ne nazouváky – z bezpečnostních důvodů)
 • na odp. odpočinek – pyžamo nebo noční košili
 • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ „nehody“(umazání se, polití se,…)
 • oblečení na pobyt venku – pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat /jaro, léto, podzim/
 • v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují pořádek ve skříňce i na ní
 • doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy
 • papírové kapesníčky balené, papírové kapesníky v krabici, ubrousky ke stolování a vlhčené kapesníčky a vlhčený toaletní papír (vybíráme 2x za školní rok)
 • malý hrníček na pitný režim s ouškem

Žádáme rodiče, aby veškeré věci dětem řádně označili jménem, monogramem nebo značkou dítěte, předejdeme tak zbytečným nepříjemnostem.

Ze dne Srpen 31, 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, oznamujeme, že všechny MŠ budou od 1. září 2020 otevřeny v „normálním režimu“. Provozní doba všech MŠ bude od 6,30 do 16,30 hodin.

Důležité informace:

 • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s rouškou
 • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
 • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru
 • Dětem uložte do skříněk 1 ks roušky zabalené v igelitovém sáčku

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě/není vpuštěno do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Ze dne Srpen 31, 2020

Hygienická opatření v MŠ od 1.9.2020, prosíme o jejich dodržování :

 • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s rouškou
 • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
 • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru
 • Dětem uložte do skříňěk 1ks roušky uložené v igelitovém sáčku
Děkujeme za pochopení.

Ze dne Srpen 30, 2020

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ

Vážení rodiče,

Omlouvání dětí je možné pouze na pevnou linku mateřské školy.

KONTAKTNÍ TELEFON MŠ SADY : 572 579 529

Rodiče jsou povinni omluvit své dítě nejpozději do 7:15 hodin osobně nebo telefonicky, případně den předem, pokud je nepřítomnost dítěte plánovaná. Chcete – li dítě vyzvednout po obědě, omluvte jej stejným způsobem u paní učitelky.

Pokud rodiče dítě neodhlásí, je počítáno pro odběr stravy na celý den.

V případě nenadálé nepřítomnosti (akutní nemoc), mají rodiče možnost vyzvednout si oběd po domluvě s kuchyní MŠ do vlastních přinesených nádob pouze první den nemoci.

Po nemoci či delší nepřítomnosti nahlaste dítě k odběru stravy den dopředu.

Pro omlouvání dětí používejte výhradně pevnou telefonní linku mateřské školy  572 579 529.

Ze dne Srpen 28, 2018

FOTOGALERIE na Rajčeti

Milí rodiče, ve fotogalerii na rajčeti najdete fotografie z akcí MŠ včetně výletu do Kněždubu. Přístupová hesla jsou pro rodiče k dispozici v mateřské škole. Hezkou podívanou.

Ze dne Červen 21, 2018

Změna ve fotogalerii

Milí rodiče, od dnešního dne, kdy vešlo v platnost nařízení GDPR ( ochrana osobních údajů ) najdete fotografie z akcí mateřské školy pouze na adrese www.mssady.rajce.idnes.cz. Přístupová hesla jsou k dispozici v mateřské škole. Děkujeme Vám za pochopení.

Ze dne Květen 25, 2018