Mateřská škola Sady


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ

Vážení rodiče,

Omlouvání dětí je možné pouze na pevnou linku mateřské školy.

KONTAKTNÍ TELEFON MŠ SADY : 572 579 529

Rodiče jsou povinni omluvit své dítě nejpozději do 7:15 hodin osobně nebo telefonicky, případně den předem, pokud je nepřítomnost dítěte plánovaná. Chcete – li dítě vyzvednout po obědě, omluvte jej stejným způsobem u paní učitelky.

Pokud rodiče dítě neodhlásí, je počítáno pro odběr stravy na celý den.

V případě nenadálé nepřítomnosti (akutní nemoc), mají rodiče možnost vyzvednout si oběd po domluvě s kuchyní MŠ do vlastních přinesených nádob pouze první den nemoci.

Po nemoci či delší nepřítomnosti nahlaste dítě k odběru stravy den dopředu.

Pro omlouvání dětí používejte výhradně pevnou telefonní linku mateřské školy  572 579 529.

Komentáře nepovoleny.