Mateřská škola Sady


Výlet do Buchlovic

Ve středu 25.9 pojedeme ve všemi dětmi na polodenní výlet do zámeckého parku v Buchlovicích, kde navštívíme záchrannou stanici , prohlédneme si zvířátka, která zde žijí a samozřejmě pozdravíme naší Sovici sněžní.

Odjíždíme v 8.45 po svačince, vracet se budeme na oběd. připravte prosím dětem s sebou: batůžky, pláštěnku, malé pití a malý výletní oplatek. Dejte také dětem vhodné sportovní oblečení a obuv.

Komentáře nepovoleny.