Mateřská škola Sady


UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, čestné prohlášení prosím neposílejte dopředu mailem. Na tato prohlášení nebude brán zřetel.

Řádně vyplněné, Vámi podepsané čestné prohlášení předáte v den nástupu Vašeho dítěte osobě (p. učitelka nebo p,školnice), která bude Vaše dítě přebírat. Datum na čestném prohlášení by měl odpovídat datu nástupu Vašeho dítěte.

Děkuji za pochopení

Komentáře nepovoleny.