Mateřská škola Sady


Hygienická opatření v MŠ od 1.9.2020, prosíme o jejich dodržování :

  • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s rouškou
  • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
  • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
  • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru
  • Dětem uložte do skříňěk 1ks roušky uložené v igelitovém sáčku
Děkujeme za pochopení.

Komentáře nepovoleny.