Mateřská škola Sady


Čestné prohlášení

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto důležitému sdělení paní ředitelky.

Návrat dětí z karantény : pokud je dítěti nařízena KHS karanténa , tuto karanténu musí ukončit ošetřující lékař dítěte a rodiče tuto skutečnost stvrdí Čestným prohlášením, které v den nástupu dítěte do MŠ předají p.učitelce. Stejně budou rodiče postupovat i v případě, že do MŠ bude nastupovat dítě po prodělané nemoci Covid 19.

Čestná prohlášení na obě možnosti, tedy na ukončení nařízené karantény nebo prohlášení dítěte za zdravé po pozitivním testu na Covid 19, naleznete ke stažení níže.

Děkujeme Vám za pochopení a Vaši spolupráci

Komentáře nepovoleny.