Mateřská škola Sady


Aktivity a kroužky

Nadstandartní aktivity :
Jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu.

Své děti můžete přihlásit do kroužku u kterékoliv paní učitelky do konce září.

Předplavecká výuka

  • týká se předškolních dětí. Zahajujeme dle rozpisu plavecké školy ve 2.pololetí . Výuka je zaměřena na to, aby se děti zbavily strachu z vody a získaly základní plavecké návyky a dovednosti. Předplavecká výuka je hrazena rodiči a cena bude upřesněna. Děti budou potřebovat : batůžek, plavky, koupací čepici, ručník, krém na obličej, hřebínek, děvčata sponky na vlasy, pití a malý oplatek.

Angličtina

  • nabídneme opět možnost přihlásit děti do kroužku angličtiny, který zajišťuje DDM Šikula, děti se v něm hravou formou seznamují se základy anglického jazyka.

Logopedický kroužek

  • logopedická asistentky pracují jednou za 14 dní s dětmi, které vyžadují logopedickou péči. Zaměřují se na podporu a rozvoj správné výslovnosti. Kroužek bude  probíhat v pondělí. Paní učitelky osloví rodiče dětí, kterých se to bude týkat a dohodnou si formu spolupráce. Kroužek povede p.uč. Šáchová,  p.uč. Vaculíková a p. uč. Filgasová.

Šikulka

  • Rukodělné aktivity se věnují činnostem jak výtvarným, tak pracovním. Děti se učí pracovat s různými netradičními materiály a technikami. Kroužek bude každou sudou středu. Kroužek povede paní učitelka     R. Vaculíková .  Na jedno pololetí vybíráme 150,-kč na materiál. Připravte prosím dětem zástěru nebo starší triko proti ušpinění.

Veselé pískání

  • kroužek probíhá každý týden s dětmi, které mají o tuto aktivitu zájem. Je určen spíše pro předškoláky. Děti budou potřebovat flétnu a noty od Ivety Hlavaté „Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami“.  Kroužek povede paní učitelka R. Šáchová.

Hopsálek

  • kroužek je určen pro mladší děti. Děti se zde seznámí s hudbou, tanečky a hudebně pohybovými hry. Kroužek bude probíhat každý sudý čtvrtek od 14.30hod. do 15.15 hod. Hopsálek povede paní učitelka T. Vacková.