Mateřská škola Sady


Kontakty

Název a sídlo organizace :

Mateřská škola Uherské Hradiště Svatováclavská 943
Příspěvková organizace
Svatováclavská 943
Uherské Hradiště
686 01

IČO : 70993360

Ředitelka školy : Bc. Ilona MOČIČKOVÁ

Kontakty na ředitelství školy :
Mateřská škola Uherské Hradiště
Tel : 570 540 110 , 777 611 876
e-mail : msuh@uhedu.cz
www.msuh.cz

Hospodářka školy : Lenka Hanáčková
Kontakty na hospodářku školy :
Mateřská škola Uherské Hradiště
Tel : 572 540 110, 731 608 649

Název a sídlo místa poskytovaného vzdělání :
Mateřská škola Sady
Vřesová 50
Uherské Hradiště – Sady
686 01

Vedoucí učitelka MPV : Radmila ŠÁCHOVÁ
Kontakty na MPV :
Mateřská škola Sady
Tel: 572 579 529, 739 488 418
e-mail : mssady@uhedu.cz
www.mssady.cz

Vedoucí školní jídelny : Ludmila Dvořanová
Kontakt na vedoucí ŠJ :
Mateřská škola Sady
Tel : 739 488 423
Vedoucí ŠJ je v MŠ Sady přítomna : každou středu od 7 do 11 hodin.